O platformi

Popravi.org je online platforma koja prikuplja žalbe građana o javnim opštinskim uslugama i prikazuje ih na interaktivnoj mapi. Platforma omogućuje građanima da lako i brzo prijave žalbe, a opštinskim institucijama da ove žalbe kanališe ka jednom, lako pristupačnom mestu.

U ovom trenutku, platformom Popravi možete prijaviti sledeće kategorije problema: smeće, nepropisno parkiranje, rupe na putu, oštećena javna rasveta, trotoar ili pušenje u zatvorenim, javnim prostorima.

Žalbe građana prijavljene aplikacijom Popravi šalju se odgovornim službenicima opština da ih reše. Svaki građanin može videti prijavljene žalbe, može ih ažurirati ili se prijaviti da prima obaveštenja o njima. Sem toga, Popravi stvara atmosferu građanskog učešća, pošto se građani mogu direktno uključiti u žalbe na račun lokalne uprave. Omogućava građanima da lako i brzo prijave žalbe o javnim uslugama u njihovim naseljima i selima.

Popravi.org se zasniva na otvorenoj platformi Sredi moju ulicu mySociety. Demokratija plus (D+) donosi ovu platformu na Kosovo u partnerstvu sa Nacionalnim demokratskim institutom (NDI) u Vašingtonu.


Upravlja:Podržano od strane:
"Ovaj grant finansiran je projektom pod nazivom Unapređenje demokratskog društva (DSP) – koji su finansijski omogućili Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu (SCO-K) i Ministarstvo spoljnih poslova Danske (DANIDA) a kojim upravlja Kosovska fondacija za građansko društvo (KCSF)”.