Pretplatite se

ndreqe ka një shumëllojshmëri të RSS lajmeve dhe notifikimeve me e-mail për problemet lokale, duke përfshire notifikimet për të gjitha problemet në një lagje të caktuar apo të gjitha lagjet në një distancë të caktuar apo lokacion të caktuar.

Popravi.com pruža mogućnost prijavljivanja vašom e-mejl adresom kako biste primali informacije o žalbama prijavljenim u okolini lokacije koju odaberete.

Sem toga, bićete u prilici da vidite i status prijavljenih žalbi u okolini lokacije koju odaberete.

U tu svrhu, unesite naziv ulice ili opštine o kojoj želite da se informišete.

Për të gjetur se çfarë njoftime lokale kemi për ju, ju lutem shkruani kodin postar ose emrin e rrugës dhe zonën

Nekoliko slika poslednjih prijava